IV Niedziela Wielkiego Postu -22.03.2020

Znalezione obrazy dla zapytania: iv niedziele wielkiego postu…Jeden z tygodników zamieścił artykuł o kobiecie, która utraciła wzrok. Jak sama wspomina, najtrudniejsze było nauczenie się funkcjonowania bez najważniejszego ze zmysłów. Najpierw pani Ewa przezwyciężyła strach przed wychodzeniem z domu. Później przyszła kolej na uczenie się obsługi urządzeń, które ułatwiają niewidomym wykonywanie określonych działań. Dziś pomaga innym osobom z podobnymi problemami zdrowotnymi odnaleźć radość życia. Pani Ewa działa społecznie. Dzięki niej miejska biblioteka została wyposażona w urządzenia, które umożliwiają korzystanie z niej osobom niewidomym…

…Wzrok jest wielkim darem. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia scenę, w której Jezus uzdrawia niewidomego. Ta Ewangelia ma także znaczenie symboliczne. Istnieje bowiem ślepota cielesna i duchowa. Ta druga jest o wiele gorsza, bo stanowi zagrożenie dla duszy człowieka. Prośmy więc Boga, aby pomagał nam przezwyciężać ślepotę serca. Tak, abyśmy skutecznie walczyli ze swoimi wadami, nałogami, grzechami, a jednocześnie dostrzegali drugiego człowieka i jego wewnętrzne piękno…