Niedziela Palmowa -28.03.2021

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu…Święty Makary pisał: „Podobnie jak rolnik, zabierając się do pracy, bierze odpowiednie narzędzia i ubranie, tak i Chrystus Król, niebieski i prawdziwy rolnik, przychodząc do spustoszonej przez wady ludzkości, przyjął ciało, wziął krzyż jakby narzędzie i uprawiał opuszczoną duszę; wyrwał z niej ciernie i chwasty złych duchów, wykorzenił kąkol zła i spalił wszelką słomę nieprawości. W ten sposób, trudząc się drzewem krzyża, założył wspaniały ogród Ducha, taki ogród, który wydaje Bogu, jako swemu Panu, wszelki rodzaj owoców słodkich i przyjemnych.”
…My również powinniśmy brać codziennie swój krzyż i łącząc go z krzyżem Jezusa, pomnażać dobro wokół nas- przez ofiarę z samych siebie. Pamiętajmy, Bóg nigdy nie zsyła nam krzyża ponad nasze siły. Krzyż jest zawsze na naszą miarę. Trzeba jednak prosić Boga, aby dał nam siły, odwagę i moc w podążaniu Jego drogą…