Niedziela Trójcy św. -27.05.2018

Podobny obraz

…Kiedyś w szkole średniej katecheta zadał uczniom zadanie domowe na temat: „Jak wyobrażam sobie Pana Boga?” W tekstach młodych ludzi znalazło się wiele powielanych zwrotów, ale też i niemało oryginalnych myśli. Pewien chłopiec napisał takie zdanie: „ Pana Boga wyobrażam sobie jako Osobę, a mianowicie, jako kogoś, kto potrafi stworzyć pięć miliardów ludzi i do tego kochać ich tak, jakby każdy z nich był jego jedynakiem. Taki jest Bóg”…
…Dziś uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego. Widzimy Jego wielką miłość do każdego z nas. Miłość, która nie cofnęła się nawet przed ofiarą na krzyżu. Ale nie wolno nam zapominać, że ten sam Bóg będzie nas sądził z naszego życia, z naszej miłości do Boga i do człowieka…