Odpust Parafialny – 9.10.2016r

Przeżywając wspomnienie Patrona parafii bł. Wincentego Kadłubka warto przywołać słowa Kardynała Karola Wojtyły, które wypowiedział w roku 1964 na Jubileusz dwustulecia zaliczenia Wincentego Kadłubka w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego:

Uważamy za swój obowiązek przypomnieć wielką postać bł. Wincentego Kadłubka, ojca kultury polskiej. Wszak był on w swoich czasach, w pierwszych stuleciach naszych dziejów, tym właśnie „nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie”. Tworzył on życie własne i życie swych rodaków wedle ducha Ewangelii. Przez to wskazuje nam również w czasach dzisiejszych, że kultura chrześcijańska oraz jej nieustająca odnowa opiera się o człowieka, który całą duszą stara się zakorzenić w Jezusie Chrystusie.

Owocem tego zakorzenienia jest szlachetne człowieczeństwo, a najpiękniejszym – świętość”…

Zapraszam wszystkich drogich parafian i miłych gości na Uroczystości Odpustowe ku czci bł. Wincentego w najbliższą niedzielę – 9.10.2016r. na g.12.15. Niech to będzie nasze dotknięcie świętości, aby samym się uświęcać!

Ks. Dariusz Sieradzy

proboszcz