VI Niedziela Wielkanocy -22.05.2022

39 Wersety Biblijne o Pokoju - DailyVerses.net…Wiele lat temu Argentyna i Chile z powodu gwałtownych sporów granicznych stanęły w obliczu groźby wojny. Działa armatnie ustawiono na pozycjach, żołnierze zajęli stanowiska na granicy. W ostatniej chwili udało się zażegnać konflikt. Obie strony zdawały sobie sprawę, że zachowano pokój dzięki cudownej interwencji Boga. Z armat, które nie wystrzeliły ani jednego pocisku, odlano ogromny posąg przedstawiający Chrystusa. Stoi do dziś na granicy. Zbawiciel trzyma w jednej dłoni krzyż, a drugą wyciąga nad ziemię w geście błogosławieństwa. Na cokole umieszczono napis: „Raczej góry Andów rozpadną się w pył, niż narody Argentyny i Chile złamią pokój, który ustanowiły u stóp swojego Zbawiciela”…
…W dobie wielkiej agresji i wojny w Ukrainie może warto pamiętać, że Chrystus jest Bogiem pokoju. Otwierajmy się na Jego pokój, otwierajmy się na Ducha św., który pozwoli nam wypełnić naukę Zbawiciela. To On mówi podczas każdej Mszy św. „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”…