XXXII Niedziela zwykła -10.11.2019

…Pisarka szwedzka, Selma Lagerlof, laureatka nagrody nobla, w „Legendzie o Chrystusie” opowiada o krzyżowcu, który nazywał się Raniero. W przeddzień decydującej bitwy o Jerozolimę ślubował, że jeżeli uda mu się z niej wyjść z życiem, to przy Grobie Chrystusa zapali znicz i zaniesie go do swojego rodzinnego miasta, do Florencji. Ocalał. Przeniósł to światło wśród wielu niebezpieczeństw na lądach i morzach. Gdy wreszcie dotarł do Florencji, w obecności biskupa i licznie zgromadzonych rodaków znicz od Grobu Chrystusa umieścił na głównym ołtarzu w katedrze. Ślubowania dotrzymał…
…A jak jest z naszym ślubowaniem? My też w czasie chrztu św. otrzymaliśmy znicz wiary. Co się z nim stało w naszym życiu? Ile razy, popełniając grzech ciężki, gasiliśmy go? A przecież ustami naszych rodziców chrzestnych obiecaliśmy, że to światło zapalone przy chrzcielnicy zaniesiemy przed tron Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy o świetle wiary, jaki niesiemy na drogach naszego życia. Nigdy tego światła wiary nie pozwólmy zgasić…