XXXIII Niedziela zwykła- 19.11.2023

…Pewnego dnia mający kłopoty ze słuchem chłopiec wrócił zapłakany ze szkoły z listem od nauczyciela. W tym liście nauczyciel sugerował rodzicom, aby przestali posyłać swego syna do szkoły, ponieważ jest „za głupi, aby się czegokolwiek nauczyć”. Kiedy matka chłopca to przeczytała, powiedziała z oburzeniem: :Mój syn Tomek nie jest wcale głupi, dlatego sama będę go uczyć”. Wiele lat później na wieść o śmierci Tomasza cała Ameryka oddawała mu hołd, wyłączając na jedną minutę wszystkie żarówki elektryczne, których był wynalazcą. Tomasz Edison do końca swego życia opatentował ponad tysiąc wynalazków…
…Historia Tomasza Edisona dobrze wprowadza nas w ducha niedzielnej Ewangelii. Trzech ludzi otrzymało od gospodarza różną ilość talentów. Dwóch z nich puściło w obrót swoje talenty i zyskuje drugie tyle. Jeden nie uczynił nic, aby pomnożyć talent, który otrzymał. Przypowieść Jezusa każe nam zastanowić się nad tym, jak my wykorzystujemy dane nam przez Boga zdolności i talenty. Czy pomnażamy je w służbie Bogu, dla dobra Kościoła i naszych bliźnich?…