Powrót do Galeria

2020-10-09 ZAKOŃCZENIE RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH POŁĄCZONE Z ODPUSTEM PARAFIALNYM KU CZCI BŁOGOSŁAWIONEGO WINCENTEGO KADŁUBKA POD PRZEWODNICTWEM KS. BISKUPA PIOTRA SKUCHY