IV Niedziela zwykła -31.01.2021

Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: "Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie."…Papież Franciszek pytał wiernych w czasie jednej z audiencji” „ Co by się wydarzyło, gdybyśmy traktowali Biblię, tak jak traktujemy nasze telefony komórkowe? Gdybyśmy nosili ją zawsze przy sobie?
Gdybyśmy po nią wracali, gdy jej zapomnimy, gdybyśmy otwierali ją wielokrotnie w ciągu dnia i czytali wiadomości od Boga?” Odpowiedź nasuwała się sama: „Gdybyśmy zawsze mieli Słowo Boże w sercu, żadna pokusa nie mogłaby nas oddalić od Boga.”
..Wypowiedź papieża Franciszka jest potwierdzeniem prawdy zawartej w dzisiejszej Ewangelii. Jezus naucza i uwalnia z mocy złego ducha. Mamy zachwycić się nauką Jezusa. Dostrzegajmy jej tajemniczą moc, która tak zdumiała mieszkańców Kafarnaum. Czytajmy i słuchajmy z uwaga słowa Pisma Świętego, które pomaga
trwać w dobrym, uwalnia od pokus i ukazuje właściwą drogę…