Uroczystość Chrystusa Króla -22.11.2020

Uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia…W powieści Fiodora Dostojewskiego „Bracia Karamazow”, pewien lekarz tak mówił: „Kocham ludzkość, ale dziwię się sobie: im bardziej kocham ludzkość, tym mniej kocham ludzi, to znaczy każdego człowieka z osobna”. Niestety ludzie, którzy tak rozumieją miłość, królestwa Bożego nie odziedziczą. Usłyszą od Chrystusa Króla: „Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść…
Trzeba , prosić Boga, aby dał nam otwarte oczy i czułe serca. Niech dzisiejsza Ewangelia stanie się przedmiotem szczególnego rachunku sumienia. Czy dałem jeść, pić, przyodziałem, odwiedziłem,przyjąłem? Chrystus zachęca nas do konkretnego działania. Nie pozostańmy tylko na słowach, ale dzielmy się miłością z bliźnimi…