Uroczystość Chrystusa Króla -26.11.2017

Podobny obraz… Pewien młody człowiek, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, napisał rozpaczliwy list do Eleonory Roosevelt, wdowy po prezydencie Stanów Zjednoczonych. Pani Roosevelt zareagowała natychmiast. Spotkała się z nim, wsparła go materialnie, ale także pomogła mu ukończyć studia medyczne. Po jakimś czasie młody człowiek przepełniony wdzięcznością pytał ją, jak mógłby się odpłacić za tyle dobra. Wtedy Eleonora odpowiedziała: „Jest jeden sposób, w jaki możesz mi odpłacić: gdy materialnie staniesz na nogi, pomóż komuś innemu, kto jest naprawdę w trudnej sytuacji, tak, jak ty byłeś”…
W dzisiejszą Uroczystość patrzymy na Królestwo Jezusa. Nie jest ono z tego świata. Jezus chce byś patrzył na świat miłosiernymi oczami i swoim przykładem wychowywał innych, którzy żyją obok, za płotem, albo w sąsiedniej klatce