Uroczystość MB Częstochowskiej -26.08.2018

Podobny obraz…W książce „Zdać się na Boga” można przeczytać świadectwo lekarza ginekologa. Człowiek ten, przez długi czas uwikłany w proceder aborcji, w pewnym okresie przeżył radykalne nawrócenie. Wyznaje: „Uratowała mnie Matka Boża. Uratowała z tego straszliwego bagna życiowego, w którym tonąłem już całkowicie. Przeżyłem powtórne narodziny. W moim gabinecie doktora na honorowym miejscu wisi obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ilekroć słyszę- Panie doktorze, przyszłam na zabieg- z całym przekonaniem, patrząc prosto w oczy mówię- Niech pani powtórzy to jeszcze raz, ale nie do mnie, proszę to powiedzieć Matce Najświętszej! Wiele kobiet rezygnuje ze swego zamiaru po wizycie u mnie…
…Dziękujmy Chrystusowi za wszystkie cuda, które się dokonały i ciągle dokonują za wstawiennictwem Maryi. Umiejmy je dostrzec. Nawet jeśli są dyskretne i ciche. Dziękujmy za obudzone sumienia, za zwycięstwo nad złem…