XXII Niedziela Zwykła -2.09.2018

Podobny obraz…Biskup Ignacy Krasicki w satyrze „Dewotka” demaskuje fałszywą pobożność. Czytamy:

Dewotce służebnica w czymś przewiniła

Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.

Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,

Mówiąc właśnie te słowa: «…i odpuść nam winy,

Jako my odpuszczamy», biła bez litości.

Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności!

…Bóg pragnie od nas nie tyle wypełniania Dekalogu i przykazań kościelnych, ile miłości. Chrystus wzywa nas do odejścia od formalizmu, a zachęca do pielęgnowania wnętrza, gdzie może rodzić się tak dobro jak i zło. Mamy Go miłować, a nie koncentrować się na literze Prawa. Tego uczy nas dzisiejsze Słowo Boże…