Uroczystość Wszystkich Świętych -1.11.2020

1 listopada, święto Wszystkich Świętych w Diecezji Rzeszowskiej. Są  wytyczne kurii…Święta Tereska od Dzieciątka Jezus napisała: „Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Jezu, tę chwilkę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie.”
Dziś wspominamy Wszystkich Świętych i idziemy na cmentarz, bo tu spoczywają święci. Istnieje wielu świętych, których znali jedynie ich bliscy. Nie zostali ani kanonizowani, ani beatyfikowani, ale są święci.
Świętość, choć wymaga wysiłku, jest możliwa dla wszystkich. Jest darem Boga, który wzywa do osobistej i głębokiej więzi ze sobą. Wzywa nas Jezus, abyśmy poszli drogą Ośmiu Błogosławieństw, gdyż one prowadzą do prawdziwej świętości. Prośmy dziś wszystkich zbawionych , byśmy i my mogli być kiedyś błogosławionymi u boku Chrystusa…