VI Niedziela zwykła- 11.02.2024

Brak dostępnego opisu zdjęcia.…Jeden z kapłanów pracujących w parafii wspominał, że przez wiele lat denerwowała go chora psychicznie kobieta, która przychodziła na Msze św. Wierciła się, mówiła coś do siebie, ale tak, aby inni słyszeli. Szeleściła papierami i reklamówkami. W pewnym momencie ksiądz powiedział do siebie: „Do Jezusa przychodzili właśnie tacy, a On ich przyjmował”. I przestał się denerwować…
…Starajmy się zrozumieć sytuację ludzi wykluczonych, odrzuconych przez środowisko ze względu na ich ułomność. Ofiarujmy im nadzieję. Starajmy się natchnąć ich siłą. Tak jak to czynił św. Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek, kiedy odwiedzał domy starców, szpitale, sierocińce…