XX Niedziela zwykła -16.08.2020

Czy nauczyciele modlą się? | Jerzy Binkowski…Ks. Bielżewski w książce pt. „Ksiądz nie zostaje sam”, opisuje m.in. wyznanie więźnia, który nie wytrzymywał już udręk obozowego życia i poszedł na druty, aby zginąć od prądu lub kuli oprawców hitlerowskich. Mówi, że targnął go prąd, ale nie zabił, nie przeszyła go kula, bo zaciął się karabin strażnika, który strzelał do niego. „Miałeś szczęście- mówi ksiądz. Nie, to nie szczęście, to modlitwa matki mnie ocaliła”- odpowiada więzień i pokazuje plik listów od matki. Wszystkie były tej samej treści. Pisze w nich, że ciągle modli się za niego, aby wytrwał oraz aby zdrowy jak najszybciej wrócił do domu…
…Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do wytrwałej modlitwy według słów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie , a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam”. Nie ustawajmy więc, by do mnie i do ciebie Chrystus mógł powiedzieć „Wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie jak chcesz”…