XXIII Niedziela Zwykła -10.09.2017

Podobny obraz… Jeden z kapłanów odwiedził swego dawnego kolegę, lidera zespołu rockowego. Muzyk mieszkał bez ślubu ze swą dziewczyną. Jak wspomina dzisiaj, miał nadzieję wówczas, że dawny kolega nie będzie poruszał tego „delikatnego problemu”, odniesie się ze zrozumieniem do życia nowoczesnej młodzieży. Tymczasem ksiądz po rutynowym powitaniu pokiwał głową i powiedział: „Widzę, że żyjecie w grzechu!”. To słowo wywołało duży wstrząs w sumieniu rockmana. Dzięki temu braterskiemu upomnieniu dziś jest przykładnym katolikiem…
…A my? Czy widzimy potrzebę upomnienia? Upomnienie braterskie nie jest łatwe. Módlmy się, abyśmy to umieli czynić z delikatnością i miłością, a także, abyśmy sami umieli upomnienie
przyjąć…