XXV Niedziela zwykła -22.09.2019

Znalezione obrazy dla zapytania Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,…Budujące świadectwo przywiózł ostatnio ze Stanów Zjednoczonych jeden z kapłanów. Odwiedził miedzy innymi Nowy Jork, Manhattan- centrum światowego biznesu. Ze zdumieniem zauważył, że kościoły w tym wielkim, pędzącym mieście zapełniają się szczelnie w ciągu dnia. Wielu pracowników banków, maklerów giełdowych, urzędników w czasie przerwy na lunch przychodzi uczestniczyć we Mszy św. …
…Dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam wydawałoby się oczywistą myśl, że nie można stawiać pieniądza na pierwszym miejscu, przed Bogiem. W tę niedzielę pomódlmy się, abyśmy umieli zawsze stawiać Boga na pierwszym miejscu, a z rzeczy materialnych korzystali z rozwagą, wiedząc, że są jedynie środkiem do życia, a nie jego celem…