XXVII Niedziela Zwykła -7.10.2018

Podobny obraz…W czasie świętowania złotych godów zapytano małżonków, gdzie leży źródło ich przykładnej zgody i harmonii. Dostojny jubilat odpowiedział: „W dniu naszego ślubu umówiliśmy się z żoną, że większe decyzje będę podejmował ja, a mniejsze- żona. I tego trzymaliśmy się całe życie”. W tym miejscu starszy mężczyzna uśmiechnął się przekornie i dodał: „Dziękuję dziś Bogu za to, że przez całe 50 lat nie musiałem podjąć ani jednej większej decyzji”
…Dziś Chrystus przypomina nam o świętości życia małżeńskiego troski o nierozerwalność związku. Dlatego módlmy się dziś gorąco o dobre i szczęśliwe małżeństwa i rodziny. Ich wierność i miłość są bowiem niezwykle silnym świadectwem dla nieustannie zmieniającego się świata…