IV Niedziela Wielkanocna-17.04.2016

Catalina Rivas jest współczesną boliwijską wizjonerką. W książce

Tajemnica Mszy św.” mówi o potrzebie modlitwy za kapłanów:

To jest moment, w którym powinniśmy modlić się za nich, bo oni są Kościołem tak ja my świeccy. Wiele razy my, świeccy, żądamy tak wiele od kapłanów, ale nie jesteśmy zdolni modlić się za nich, niezdolni zrozumieć, że oni są ludźmi. Powinniśmy zrozumieć, że kapłani są ludźmi tak jak my i że potrzebują być zrozumiani, otoczeni opieką…”

W tygodniu modlitw o powołania pamiętajmy o kapłanach i módlmy się za wszystkich kapłanów. Prośmy także o nowe powołania, które umocnia wiarę wielu ludzi…