XIII Niedziela zwykła-26.06.2022

…Kiedyś król perski Nourszirwan zawezwał do siebie różnych mędrców, chcąc od nich usłyszeć odpowiedzi na różne pytania. Zapytał też: co jest największym stopniem nędzy ludzkiej? Niemal jednogłośnie padła odpowiedź, że człowiek stary, ułomny i ubogi. Wtem wstał jeden z nich, imieniem Mihir- znany nie tylko z mądrości, ale i cnoty- i rzekł: „Według mnie, ten, kto stojąc u kresu życia, nie może sobie przypomnieć żadnego dobrego czynu”…
…My także w chwili obecnej znajdujemy się na pewnym etapie naszego życia. Warto zatem zastanowić się dzisiaj nad tym, co dobrego w naszym życiu robimy? I czy tak jak zachęca nas do tego w dzisiejszej Ewangelii Chrystus, potrafimy wyrzekać się i poświęcać rzeczy doczesne po to, by w przyszłości osiągnąć szczęście wieczne w niebie?…