Wniebowstąpienie Pańskie-8.05.2016

Jest taka stara legenda o dwóch mnichach. Wyczytali oni w mądrych księgach, że na końcu świata jest takie miejsce, gdzie ziemia styka się z niebem. Postanowili tam pójść. Opuścili swój klasztor i rozpoczęli poszukiwania. Długo one trwały, pełne niebezpieczeństw, wymagały wielu wyrzeczeń. Podtrzymywała ich nadzieja, że kiedyś dotrą do celu, gdzie czeka na nich Bóg. Po wielu latach o zmroku znaleźli to czego szukali: drzwi do nieba, furtkę do Boga. Zapukali i weszli do środka z bijącym sercem. I naraz się zdumieli! Przecież to był klasztor, który kiedyś opuścili. To była ich cela klasztorna, w której ongiś mieszkali. I wtedy dopiero zrozumieli, że miejsce, gdzie ziemia styka się z niebem, znajduje się na tym kawałku ziemi, który nam Pan Bóg przydzielił…

Jakże to pouczająca legenda! Mówi nam ona, że często człowiek szuka celu swojego żywota to tu, to znowu tam, niekiedy gdzieś daleko, bardzo daleko, a w końcu znajduje go tuż, tuż, nieopodal swojego mieszkania.

Wystarczy otworzyć się na Boże działanie…

VI Niedziela Wielkanocna-1.05.2016

Fiodor Dostojewski, wielki pisarz rosyjski, w 1849 r. został aresztowany i skazany na karę śmierci. Ułaskawienie dotarło dosłownie w ostatniej minucie przed wykonaniem wyroku, gdy kat nakładał więźniowi pętlę na szyję. Przyjaciele pytali go potem, co czuł w tej chwili, gdy rozstawał się z życiem. Podobno odpowiedział, że przeszyła go tylko fala litości i współczucia. Myślał:” Wy ludzie, nie jesteście w stanie mi przeszkodzić, abym przestał kochać”.

Ilekroć Chrystus ukazywał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu, tylekroć pozdrawiał ich słowami:” Pokój wam”. Przynosił im swój pokój.

Dziś również daje nam swój pokój, przyjmijmy ten dar, aby mieć serce pełne pokoju, radości i miłości wobec innych…

V Niedziela Wielkanocna-24.04.2016

…W Japonii, gdzie ludność żyje w szczególnym zagęszczeniu, które

ułatwia powstawanie wzajemnych konfliktów, wypracowano normy

społeczne zwane „Giri” i „Gimu”. „Giri” jest sumą obowiązków wobec

innych- rodziców, dzieci, starszych- ta strona prawnych zobowiązań jest

również znana w naszej kulturze. Natomiast „Gimu” jest zasadą, która

wykracza poza prawo, wzywa do czułości, miłości, tego wszystkiego, co

wypływa z serca. Obie te zasady budują życie codzienne.

Jak napisał Stanisław Bukowski:” Największą tragedią współczesnego

chrześcijaństwa jest rozdźwięk między przykazaniem miłowania Boga, a

przykazaniem miłowania bliźnich; gdy kochamy Boga, nie miłując

bliźniego lub kochamy bliźniego, nie miłując Boga, jednakowo zdradzamy

naukę Chrystusa”…