XI Niedziela zwykła -13.06.2021

Siewca i jego ziarno. 15 Niedziela zwykła. – ks. Mariusz…Kiedyś król perski Nuszirwan wezwał do siebie kilku mędrców, chcąc od nich usłyszeć odpowiedzi na różne pytania. Zapytał więc: „Co jest największym stopniem nędzy ludzkiej?” Niemal jednogłośnie padła odpowiedź, że to człowiek stary, ułomny i ubogi. Wtedy wstał jeden z uczonych imieniem Mihir- znany nie tylko z mądrości i rzekł: „Według mnie to ten, kto stojąc u kresu życia, nie może sobie przypomnieć żadnego swojego dobrego czynu”…
…My także w chwili obecnej znajdujemy się na pewnym etapie naszego życia. Warto zatem zastanowić się nad tym, co dobrego w nim robimy? I czy tak, jak zachęca nas do tego Chrystus, staramy się pomagać w budowaniu królestwa Bożego na ziemi?…

X Niedziela zwykła -6.06.2021

Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: "Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie."…O skuteczności modlitwy przekonała się pewna pani, która przez sześć lat odmawiała Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji nawrócenia ojca. Walczył on przez sześćdziesiąt lat z Bogiem, a gdy w chorobie nakłaniała go do pojednania się z Nim, usłyszała: „Tylko mi nie przysyłaj księdza. Całe życie byłem bez Boga, to i teraz sobie poradzę”. Ona jednak dalej się modliła. I oto któregoś dnia ojciec zwrócił się do niej, by mu przyprowadziła kapłana. Ksiądz przyszedł, wyspowiadał chorego, udzielił sakramentu namaszczenia i Komunii św.. Chory płakał ze szczęścia…
…Nie zatwardzajmy naszych serc! Nie stawiajmy oporu Bożej łasce i Duchowi św., który pragnie oczyścić nasze serca z martwych uczynków i rozlać w nich miłość Bożą. Niech On sprawi, abyśmy usuwali z naszego postępowania złość i przewrotność, a żyli w szczerości i prawdzie Chrystusa…

Niedziela Trójcy św. -30.05.2021

Trójca Święta – Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu…Kiedyś w szkole średniej katecheta zadał uczniom zadanie domowe na temat: Jak wyobrażam sobie Pana Boga? Pewien chłopiec napisał takie zdanie: Pana Boga wyobrażam sobie jako Osobę, a mianowicie jako kogoś, kto potrafi stworzyć pięć miliardów ludzi i do tego kochać ich tak, jakby każdy z nich był jego jedynakiem. Taki jest Bóg…
…Dziś uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego. Widzimy Jego wielką miłość do każdego z nas. Miłość, która nie cofnęła się nawet przed ofiarą na krzyżu. Dziękujmy dziś Bogu Ojcu za to, że z miłości stworzył nas ludźmi i uczynił nas swoimi córkami i synami…

Zesłanie Ducha św. -23.05.2021

Przybądź Duchu Święty… - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Tarnawcu…Pod koniec XIX w. żyło we Francji małżeństwo Ludwik i Zelia Martin. Pewnego dnia ich czteroletnia córeczka Teresa, patrząc na obraz przedstawiający Zesłanie Ducha św., zapytała o treść tego obrazu. Rodzice jak umieli, tak zaczęli tłumaczyć wydarzenia z Zielonych Świąt i zakończyli: „Tereniu, Duch św. Pomaga człowiekowi być świętym, być Bożym człowiekiem”. A na to odrzekło dziecko:  „W takim razie ja zawsze będę tak postępować, jak mi każe Duch św.” To było dziecięce postanowienie. W późniejszym wieku okazało się, że zostało zrealizowane, bo dziś czcimy tę dziewczynkę jako św. Teresę od Dzieciątka Jezus…
…W uroczystość Zesłania Ducha św. zadajmy sobie pytanie: Czy my zawsze słuchamy natchnień Ducha św.?Czy nie sprzeciwiamy się dobru, które z otoczenia dociera do nas, od dobrych ludzi ?
Prośmy dziś Ducha św. o zdolność wyczuwania Jego działania, prośmy o to, byśmy Go nigdy w sobie nie zgasili i nie zasmucali…