I Niedziela Wielkiego Postu -6.03.2022

Środa Popielcowa i Wielki Post 2022r. - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  w Szczecinie…Ciekawy obraz namalował Salvadore Dali „Kuszenie św. Antoniego”. Widzimy na nim symboliczne przedstawienie pokus, które atakują świętego pustelnika. Są to ogromne zwierzęta niosące na swych grzbietach piękne, nagie kobiety i bogactwa świata. Postać świętego w porównaniu z ogromem pokus jest bardzo mała. Wydaje się, że za chwilę zmiażdżą one Antoniego. A jednak przeczuwamy, że świętość zwycięży. Wskazują na to dwa szczegóły. Pokusy są ogromne, ale stoją na nogach cienkich jak pajęczyna. Święty Antoni zasłania się przed nimi krzyżem. Sens malowidła jest oczywisty. Nawet ogromne pokusy nie zdołają nas zwyciężyć, gdy Bóg nas wspomaga…
…Przed nami Wielki Post. Niech będzie czasem modlitwy, która przybliży nas do Jezusa. On pomoże nam zwyciężyć pokusy, choćby wydawały się ogromne. Przy Jezusie nic nam nie grozi…

VIII Niedziela Zwykła -27.02.2022

VIII Niedziela Zwykła | Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Małgorzaty w Olchowcu…W pewnej szkole nauczyciel języka polskiego oddaje uczniom sprawdzone wypracowania. Jeden z nich podnosi rękę do góry i mówi: „Proszę pana, mimo ogromnych starań nie mogę przeczytać, co Pan napisał pod moim wypracowaniem. Jak to- dziwi się nauczyciel- napisałem przecież: <Pisz wyraźniej!>” To żartobliwe zdarzenie pokazuje, że bardzo często nie dostrzegamy swoich braków, a staramy się zwracać uwagę innym…
…Przypomina o tym dzisiejsza Ewangelia. Jezus pyta: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” Uczmy się od Chrystusa, abyśmy potrafili powstrzymywać się od osądzania innych i niepotrzebnego wytykania ich błędów. Jednocześnie prośmy Boga o siłę do oczyszczania naszego wnętrza od nieuporządkowanych przywiązań, nałogów i grzechów…

APEL OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Apel Ojca Å›wiÄtego Franciszka Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada siÄ orꙿem Boga: modlitwą postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Sroda Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali siÄ modlitwie postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny." Aula Pawła VI, środa 23 lutego 2022”

VII Niedziela Zwykła -20.02.2022

…Mikołaj z Flue w Szwajcarii , zwany „Bratem Klausem” był ojcem dziesięciorga dzieci. Po ich wychowaniu zamieszkał jako pustelnik. Jeden z możnowładców szwajcarskich przybył kiedyś do niego prosząc o radę. W żaden sposób nie mógł żyć w zgodzie ze swoim sąsiadem. Brat Klaus poprosił go, aby zrobił węzeł na sznurze, którym był przepasany. Potem dał mu jeden koniec sznura do ręki, sam zaś mocno chwycił za drugi i powiedział :- rozwiąż węzeł- Nikt tego nie dokona, chyba że jeden z nas wypuści koniec sznura. Oto rada dla
ciebie- dodał Święty.- Jeden z was musi ustąpić, aby nastała zgoda. Wtedy rozplątacie węzeł sporów i zatargów między wami…
…Chrystus uczy nas w dzisiejszej Ewangelii prawdziwej miłości, nawet swoich nieprzyjaciół. Jest to trudna nauka do wypełnienia w codziennym życiu. Dlatego prośmy Go dziś, aby łaską swoją dopomógł nam w osiągnięciu tej trudnej sztuki, jaką jest rozsiewanie miłości i dobra i przebaczenia nawet naszym wrogom…